Wilt u ons steunen met een gift?

U helpt hiermee onze mensen die met een spierziekte geconfronteerd worden

Uw donatie wordt in principe gebruikt daar waar ze op dat moment het hardst nodig is. Dit kan gaan van de organisatie van activiteiten, aankoop van werkingsmateriaal tot de administratieve kosten die bijvoorbeeld het verwerken van nieuwsbrieven met zich meebrengt.

Onze projecten

U kunt ook een specifiek doel kiezen voor uw gift. Het volstaat om dit doel in de mededeling bij de storting te vermelden. U kunt onze lopende projecten bekijken via onze pagina 'Projecten waarvoor wij steun zoeken'.

Persoonlijke gift vanuit inzameling

U kan ons ook steunen door een storting te doen naar aanleiding van een gouden bruiloft, huwelijk, geboorte, pensioen, ... Het moet echter wel gaan om een zuivere gift. Dit wil zeggen dat de gift niet mag voortvloeien uit een gezamenlijke actie. Spierziekten Vlaanderen mag enkel attesten uitschrijven voor persoonlijke en rechtstreekse giften. Een gift als inzameling uit bijvoorbeeld donaties bij een huwelijk of een ander feest kan dus wel.

Spierziekten Vlaanderen vzw een betrouwbaar goed doel?

Het is moeilijk voor donateurs om te weten te komen of een ‘goed doel’ betrouwbaar is. Het feit dat Spierziekten Vlaanderen fiscale attesten kan uitschrijven (bij giften vanaf 40 euro) en officieel erkend is als vrijwilligersorganisatie, betekent dat we grondig gecontroleerd worden en betrouwbaar worden bevonden door de overheid. Als dát geen garantie is!

Wilt u ons financieel steunen? 

Dan willen wij u alvast bedanken voor uw steun!

Dat kan via overschrijving op dit rekeningnummer: 

IBAN: BE18 7370 2204 0665


BIC: KRED BE BB
Spierziekten Vlaanderen vzw - Jozef Posenaerstraat 10 - 2140 Borgerhout
Met als mededeling: Naam + GIFT

Fiscaal voordelig

Voor elke gift vanaf € 40* kunnen wij een fiscaal attest uitschrijven. Zo recupereert u tot de helft (afhankelijk van uw inkomen) van uw gift via de personenbelasting! De gift kan in verschillende schijven gestort worden.

Wanneer u een gift van minimaal 40 euro overgeschreven hebt, krijgt u op tijd een attest toegestuurd, dat u bij uw personenbelasting kunt voegen. Dit attest geeft u als het ware een korting op de door u te betalen belasting. U kunt dus eigenlijk uw gift verhogen, zonder dat u het voelt in uw portefeuille en zo zorgt u er tevens voor dat de fiscus Spierziekten Vlaanderen financieel steunt. Hoeveel u terugkrijgt van de fiscus hangt af van uw inkomen.


    Belangrijk om weten:

  • je krijgt ook een attest als je gespreid over het jaar in totaal minstens € 40 hebt gedoneerd.
  • lidgeld mag wettelijk niet als gift worden beschouwd, wens je dus lid te worden én een fiscaal aftrekbare gift te doen, dien je het lidgeld + minimum € 40 te storten met vermelding “lidgeld+gift”.
  • Spierziekten Vlaanderen mag enkel voor een zgn. “zuivere” en persoonlijke, rechtstreekse gift een attest uitreiken. Dit wil zeggen dat de gift niet mag voortvloeien uit een gezamenlijke actie. Spierziekten Vlaanderen mag enkel attesten uitschrijven voor persoonlijke en rechtstreekse giften. Een gift als inzameling uit bijvoorbeeld donaties bij een huwelijk of een ander feest kan dus wel.